RADEN SALEH

                                             Herkomst:  Kunsthandel Ivo Bouwman

                                

 

 

VOC Genootschap

 

"De Haagsche Besoygne"

 

Opgericht op 22 februari 2016 te 's-Gravenhage


Het Genootschap heeft tot doel om haar leden die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de onderstaande perioden in het voormalig Nederlands Indië bijeen te brengen.

 

De Periode van de VOC 1602 - 1798
De Periode van de Kolonisatie 1798 - 1945
De Periode na WO II ná 1945

 

 

 

 

 

Het lidmaatschap is toegankelijk voor zowel vrouwen als mannen.

 

Er zijn vier vaste bijeenkomsten van het Genootschap.

 

  1. De Algemene Ledenvergadering op de eerste maandag van februari. Toegang voor leden. Aansluitend Rijst Dish.
  2. De oprichting van de VOC op 20 maart 1602 te Middelburg. Kranslegging bij het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt. Lange Vijverberg. Installatie nieuwe leden. Toegang voor leden. Aansluitend diner.
  3. De Betawidag op 30 mei waarop in 1619 Jan Pieterszoon Coen de Engelsen en de Sultan van Bantam versloeg en de veroverde stad de naam Batavia verwierf. Toegang voor leden en genodigden. Aansluitend Rijst Dish.
  4. De Herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument. Toegang voor leden en genodigden. Aansluitend Rijst Dish.

 

Naast de vier bovengenoemde bijeenkomsten, waarop de leden elkaar ontmoeten, organiseert zij bezichtigingen en excursies.

 

In stand houden van het Fonds "Dispereert Niet" genaamd.

Financiering.(Doelgebieden van Het Genootschap).

 

Lustrumpenning

Eens in de vijf jaar wordt die - gerekend vanaf 1602 - aan een persoon of aan een organisatie uitgereikt, die zich op een of meer van de doelgebieden verdienstelijk heeft gemaakt.

 

  

   Het Genootschap heeft op 30 mei 2017

   haar eerste lustrumpenning uitgereikt.

 

 

Aanmoediging

Ter aanmoediging beurzen te verlenen aan onderzoekers op een of meer van de doelgebieden.